DLA DOMU   |   DO BIURO   |   DLA PRZEMYSŁU

 

 

SPRZEDAŻ I MONTAŻ

W naszej szerokiej ofercie znajdą Państwo klimatyzatory zapewniające najwyższy komfort i wydajność.
Budując nasze instalacje korzystamy tylko ze sprawdzonych marek oraz rozwiązań.

 

SYSTEMY CHŁODZENIA

SPLIT

Najbardziej popularne rozwiązania dla klimatyzacji komfortu do indywidualnych pomieszczeń. Rozbudowany typoszereg pozwala na montaż w pomieszczeniach o zróżnicowanej kubaturze i architekturze. Wszystkie klimatyzatory typu SPLIT pracują w trybie pompa ciepła czyli są to urządzenia chłodząco – grzejące. Poprzez ograniczenie części składowych jednostka wewnętrzna uzyskała kompaktową obudowę. Implementacja nowoczesnych osiągnięć elektroniki, pozwalających na kontrolę i sterowanie pracą urządzenia, ogranicza do minimum zużycie energii oraz podnosi komfort użytkowania.

split-przysufitowy split-przypodlogowy split-kasetonowe split-kanalowe

 

MULTI SPLIT

Kategoria produktów do klimatyzowania dwóch, trzech lub czterech indywidualnych pomieszczeń. Gama jednostek pozwala dopasować się do specyfiki pomieszczeń. Rozwiązanie MULTI poszerza zalety urządzeń typu SPLIT dzięki możliwości zastosowania jednej jednostki zewnętrznej podłączonej do jednostek wewnętrznych.

multi-split-inwerter

 

SYSTEMY VRF

Systemy VRF ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego umożliwiają regulację przepływu tego czynnika w zależności od zapotrzebowania klimatyzowanego obiektu na chłód lub ciepło. Innymi słowy, układy te dopasowują swoją wydajność chłodniczą lub grzewczą do rzeczywistych, wymaganych w danej chwili warunków eksploatacji. W zależności od potrzebnej mocy oraz wielkości pomieszczeń lub budynków wyróżnia się kilka wariantów systemu VRF. Najpopularniejsze z nich to VRF J, VRF V oraz VRF S.

vrf-jvrf-svrf-v

 

BIG MULTI

Systemy Big Multi to możliwość podłączenia do czterech jednostek wewnętrznych o dużej mocy do jednej jednostki zewnętrznej. Wyróżnia się dwa tryby pracy tych systemów. W działaniu symultanicznym tryb chłodzenia i grzania jest jednakowy dla wszystkich jednostek. Pracę urządzeń reguluje się jednocześnie dla każdej jednostki. Z kolei w trybie pracy niezależnej, system może pracować jednocześnie w różnych trybach. Dwa obiegi chłodnicze dają możliwość przełączenia niektórych jednostek w tryb grzania, podczas gdy pozostałe pracują w trybie chłodzenia.

big-multi

 

OSUSZACZE

Urządzenia przeznaczone do osuszania pomieszczeń poprzez obniżanie wilgotności powietrza i utrzymywanie jej na określonym poziomie. Osuszanie w warunkach domowych to komfort związany z usuwaniem nadmiaru wilgoci z garaży, domowych basenów, piwnic oraz pomieszczeń remontowanych poza sezonem letnim.

osuszacze-basenowe osuszacze-domowe

 

KLIMATYZATORY

240x100_fujitsu 240x100_lg 240x100_ventia 240x100_vivax
Katalogi produktów
Fujitsu Pokojowe 2015
Fujitsu Komercyjne 2015
LG Pokojowe 2015
LG Komercyjne 2015
HILUX 2015
Cenniki
Fujitsu 2015 LG 2015 HILUX 2015 VIVAX 2015

 

SERWIS

     GWARANCYJNY   |   POGWARANCYJNY

Proponujemy doskonałe rozwiązanie na bezawaryjną pracę klimatyzacji zainstalowanej w pomieszczeniach. Podpisując umowę serwisową otrzymujecie Państwo następujące korzyści:

1. Gwarancja 5 letnia obowiązuje przy podpisaniu umowy konserwacyjnej według zaleceń podanych w książce gwarancyjnej producenta.
2. Utrzymanie stanu pełnej funkcjonalności i czystości urządzeń klimatyzacyjnych.
3. Stały nadzór nad poprawnością działania urządzeń.
4. Doradztwo techniczne, szkolenia podczas wykonywania okresowych przeglądów.
5. Przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne – wykonywane zgodnie z przewidzianym przez producenta harmonogramem i warunkami środowiskowymi, w których pracuje klimatyzacja.
6 Naprawy pogwarancyjne i gwarancyjne wykonywane w terminie korzystnym dla klienta.
7 Łatwa i czytelna procedura zgłoszeń serwisowych, formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.
8. W zależności od warunków pracy urządzenia oferujemy miesięczne lub półroczne przeglądy instalacji